Stop de komst van de biomassacentrale

De gemeente Zwolle en Provincie zijn akkoord gegaan met de komst van een biomassacentrale in Zwolle. Wij zijn het hier absoluut niet mee eens. 

Wij

bezorgde inwoners van Zwolle en omgeving

Constateren dat
* de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van een Biomassacentrale in Zwolle
* een Biomassacentrale geen duurzame en hernieuwbare energiebron is
* de biomassa zal bijdragen aan de enorme uitstoot van CO2 door het verbranden van materialen die van nature CO2 uit de atmosfeer halen en opslaan
* de Biomassacentrale schadelijke gassen zal vrijgeven, met name koolmonoxide, fijnstof en stikstofoxiden
* deze gassen erg slecht zijn voor de menselijke luchtwegen
* het waterverbruik van biomassaproducten duur en verkwistend is

en verzoeken
* de gemeente Zwolle en Provinciale Staten Overijssel stappen te ondernemen om de komst van een Biomassacentrale in Zwolle tegen te gaan
* Henk Brouwer van Brouwer Biocentrale BV uit Balkbrug de aanvraag voor een nieuwe Biomassacentrale in te trekken

De centrale komt midden in Zwolle:

Helpen als individu of organisatie

Samen staan we sterk. Laten we onze krachten bundelen en samen strijden tegen de biomassacentrale. Neem contact met ons op.

Updates en info

Vind hier alle informatie en updates die we tot nu toe hebben verzameld over biomassa
en de tijdlijn tot nu toe.