Biomassa is niet groen

Marte Kloosterman namens Fridays For Future Zwolle
Februari 2021

Een biomassacentrale in Beerkanaal

Henk Brouwer, van Brouwer Biocentrale BV, vertelt in dit [1] filmpje hooghartig hoe hij miljoenen kubieke meter aan aardgas vervangt met zijn biomassacentrale. Hij zegt klimaatneutraal te zijn, en trots dat hij een steentje bij kan dragen aan de verduurzaming van de planeet. Brouwer Biocentrale BV is ook door de gemeente Zwolle gevraagd om in 2022 een biocentrale te bouwen vlakbij de nieuwbouwwijk Stadshagen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Oftewel: biomassa is in opkomst. En ‘bio’ klinkt groen! Goed nieuws dus, zou je zeggen. Maar er zijn veel tegengeluiden. Biomassa is onterecht door de overheid gelabeld als ‘groene’ energiebron.

Eerst maar eens even ophelderen van biomassa eigenlijk is: alles wat plantaardig is, is biomassa. Bijvoorbeeld hout, gft-afval, plantaardige olie en speciaal voor bio-energie geteelde gewassen. Maar ook etensresten zijn biomassa. Een biomassacentrale is dus een fabriek waarin biomassa wordt verbrand om zo energie op te wekken. In de fabriek van Henk Brouwer verbranden ze hout. [2]

Foto: Bert van Dijk

Voorstanders van biomassa halen vaak het ‘hernieuwbaarheids’ argument aan. Ze zeggen dat biomassa zichzelf hernieuwt, waardoor het duurzaam is. Warempel, ze hebben gelijk! Je kunt inderdaad oneindig lang bomen blijven bijplanten, om ze vervolgens te kappen en te verbranden voor stroom. Dat is in tegenstelling tot steenkool en aardgas -wat binnenkort opraakt- best een logische beredenatie. Maar hier wordt wel iets over het hoofd gezien. In een levende boom zit CO2 opgeslagen. Bij verbranding komt al die CO2 in één keer vrij, en in onze atmosfeer terecht. Het duurt dan vervolgens 100 jaar voordat een nieuwe boom die CO2 weer uit de lucht kan halen, en vast kan leggen in materie [3], dat is veel langzamer dan het tempo waarmee hout wordt verbrand. De Nederlandse overheid wil in 2050 klimaatneutraal zijn [4], dus we hebben niet 100 jaar de tijd om te wachten tot de bomen die wij hebben omgekapt, de CO2 weer hebben opgenomen.

Ten tweede stoot het verbranden van hout twee keer zoveel CO2 uit als het verbranden van aardgas en 20 procent meer CO2 dan het verbranden van kolen. [5] Aardgas, en steenkolen: de foute killers van de klimaatakkoorden, zijn dus nog beter dan hout verbranden in biomassacentrales! Dit zijn harde feiten, en ze liegen er niet om. Die groene reputatie die biomassa bij sommigen toch nog heeft komt voort vanuit iets anders.

En dat brengt mij bij het derde argument. Het argument voor biomassa zou kunnen zijn dat we restafval kunnen verbranden en dat klinkt groen! Houtkap van bomen in Nederland, of gft-afval van huishoudens. Maar laten we eerlijk zijn: we hebben niet genoeg takjes uit het bos, gevallen bladeren uit het park, en aardappelschilletjes uit de keuken om aan onze energiebehoefte te voorzien. Verreweg de meeste biomassacentrales in Nederland branden op hout. [6] Niet duurzaam dus.

In conclusie: biomassacentrales verbranden alles wat plantaardig is, maar grotendeels hout. Hout is hernieuwbaar, omdat bomen steeds aangroeien, maar de bomen groeien veel te langzaam om de CO2 uitstoot de compenseren. Verbranden van hout draagt dus bij aan de opwarming van de aarde. Het verbranden van hout stoot zelfs twee keer zoveel CO2 uit als aardgas en 20 procent meer dan steenkool. Verder zouden we restafval kunnen verbranden, maar er is niet genoeg restafval in Nederland om aan de energievraag te voorzien. Al met al is het hartstikke duidelijk: biomassa is niet groen en gaat niet helpen onze klimaatdoelen te bereiken. Het moet anders.

 

Wil jij je inzetten tegen de komst van een biomassacentrale in Zwolle? Teken dan de petitie op change.org/stopdecentrale

 

Bronnen:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Q7HT2fA7aeE

[2] https://www.youtube.com/watch?v=Q7HT2fA7aeE

[3] https://www.trouw.nl/nieuws/biomassa-blijkt-schadelijker-dan-gas-en-kolen~bfce0d31/

[4] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid

[5] https://www.trouw.nl/nieuws/biomassa-blijkt-schadelijker-dan-gas-en-kolen~bfce0d31/ en het onderzoek van     het adviesbureau DNVGL in opdracht van het ministerie van Infrastructur en Waterstaat. J. Middelkamp en W. De Kleuver (16-09-2019) Emissies bij inzet van biomassa.

[6] J.W.A Langeveld P.M.F. Quist-Wessel M. Gortworst (8-09-2019). Gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking PBE jaarrapportage 2019. Pagina 9.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *