Onze eisen

Binnen Fridays For Future streven we naar een duurzame en inclusieve samenleving, waarin het welzijn van de aarde en haar bewoners prioriteit zijn. Doormiddel van de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen van de VN toe te passen op gemeentelijk beleid, hebben wij eisen voor de gemeente samengesteld waar volgens ons het gemeentelijk beleid op zou moeten focussen.

Investeer in meer en duurzamere sociale huurwoningen in groene en stimulerende leefomgevingen.

Verduurzaam sociale huurwoningen en ondersteun dit met subsidies.

Subsidieer agrariërs met een eiwittransitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten via biologische landbouw zodat er meer landbouwgrond vrijkomt voor biodiversiteit en lokale voedselproductie.

Houd volksgezondheid op prioriteit één als het gaat om het verlenen van vergunningen voor bijvoorbeeld energieopwekkers of voedselproducenten.

Maak de banen die nodig zijn voor de energietransitie (ingenieurs, stedenbouwkundigen, technisch specialisten) aantrekkelijker in het beroepsonderwijs om de vaardigheidskloof te verkleinen.

Ontwikkel lespakketten over lokale duurzaamheid die in scholen gebruikt kunnen worden.

Ondersteun jongeren bij het kiezen van loopbanen en opleidingen die hun toekomst en de toekomst van de aarde bevorderen, ongeacht hun geslacht.

Investeer in waterbesparende infrastructuur in openbare ruimtes. 

Benadruk de duurzaamheid en kleinere voetafdruk van van kraanwater tegenover flessenwater.

Steun boeren in een eiwittransitie waarin er minder waterverspilling plaatsvindt. 

Focus op het duurzamer maken van het openbaar vervoer door bijvoorbeeld bussen op groene energie te laten rijden.

Stimuleer het gebruik van zonnepanelen als energieopwekking voor zowel particulier als zakelijk gebruik.

Verzet actief tegen het ontstaan van vervuilende energieopwekkers zoals biomassacentrales.

Stel in plaats van economische groei een circulaire economie als prioriteit in. Economishe groei gaat ten kosten van natuurlijke bronnen en zal uiteindelijk niet meer houdbaar zijn.

Subsidieer vrijwilligerswerk wat bijdraagt aan een duurzamere samenleving.

Maak projecten voor een circulaire economie mogelijk door effectieve regelgeving en door subsidies te verlenen aan initiatiefnemers.

Halveer de veestapel om uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals methaan en stikstof te verminderen. 

Benadruk de noodzaak om afval te scheiden, aangezien 60% van het afval herbruikbaar is en daarom dus niet verbrand hoeft te worden. 

Verzet actief tegen de komst van Lelystad airport: dit zal ook in de Gemeente Zwolle voor overlast zorgen. Daarnaast is de uitbreiding van de luchtvaartsector desastreus voor klimaat en milieu.

Zorg dat de kosten van de energietransitie eerlijk en relatief op basis van vermogen worden verdeeld.

Implementeer en ondersteun meer gemeenschapstuinen.

Behaal de duurzaamheidsdoelstellingen die door de gemeente zelf zijn gesteld.

Neem een voorttrekkersrol in de Regionale Energie Strategie West-Overijssel.

Duid een voedselraad aan en laat diverse landbouw- en voedselexperts er deel van uitmaken.

Ondersteun agrariërs met het verbouwen van duurzame producten met oog op bodemkwaliteit, biodiversiteit en broeikasgasuitstoot.

Steun lokale producenten en circulaire producten. 

Verminder overconsumptie door de burgers te informeren over duurzame koopkeuzes.

Verbied fossiele reclame.

Neem acute actie en prioriteer het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Lanceer subsidieoproepen voor klimaatprojecten en ondersteun lokaal klimaatbeleid.

Roep de klimaatnoodtoestand uit en handel er naar. 

Zet maximaal in op het verlagen van de CO2-emissies. Die dragen namelijk bij aan de verzuring van de oceanen en zeeën.

Verbied single use plastic (behalve gebruik voor medische doeleindenden).

Handhaaf op straatvervuilers (o.a. het wegwerpen van peuken, wat plastic en tientallen gifstoffen bevat) en implementeer rookvrije zones doorheen heel gemeente Zwolle.

Stel burgers in dienst en ondersteun vrijwilligers die zwerfafval opruimen. 

Herontwikkel ongebruikte grond naar natuur waar biodiversiteit kan ontpoppen.

Vergroen straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen.

Bescherm bestaande natuurgebieden.

Beperk het gebruik van vuurwerk om onrust bij de fauna en medische zorg tegen te gaan en straatvervuiling te verminderen. 

Betrek de burgers bij lokale politiek, door open te staan voor burgerinitiatieven rondom klimaat.

Verander het kortetermijndenken bij beleidsontwikkeling naar langetermijndenken. Ontwikkel duurzaam beleid wat de toekomst van de planeet en haar bewoners op lange termijn ondersteunt.

Hecht geen belang aan investeringen die aan afzonderlijke doelen voldoen. Houd rekening met alle belanghebbenden in de samenleving en het milieu.